La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 19, Abril - juny de 2015
EcoLíderes de TripAdvisor

TripAdvisor, el portal web de viatges més gran del món, va llançar el 2014 el programa EcoLíderes a Europa, que premia els allotjaments que implementen pràctiques sostenibles en el seu funcionament diari. Per ser catalogats com Ecolíderes, els allotjaments han de demostrar haver implementat un mínim de set bones pràctiques obligatòries i un 30% de les 85 pràctiques voluntàries relacionades amb el consum d’aigua i energia, la gestió de compres i residus, les instal·lacions, la formació del personal i la innovació.

Els usuaris del portal poden personalitzar les cerques d’allotjaments amb aquest distintiu, consultar les accions concretes que duen terme aquests establiments i notificar al portal si la informació no és correcta. 

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció