La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 20, Juliol - Setembre de 2015
WEEC International Environmental Education Network

El WEEC International Environmental Education Network és una xarxa mundial de debat i d’investigació sobre educació ambiental creada per donar continuïtat a l’organització dels Congressos Internacionals d’Educació Ambiental (WEEC, per les sigles en anglès). Tant els congressos, l’últim dels quals es va celebrar a Göteborg a principis de juliol, com la xarxa en sí, volen ser plataformes d’intercanvi d’idees, experiències i propostes obertes a persones, associacions, escoles i administracions. El primer Congrés Internacional d’Educació Ambiental es va tenir lloc a Portugal el 2003.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció