La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 20, Juliol - Setembre de 2015
Habitat. Guia d'activitats per a l'educació ambiental

‘Habitat’ és una guia online que recull, de forma senzilla i molt pràctica, instruccions i orientacions per dissenyar programes d’educació ambiental en diferents contextos. L’objectiu del document és servir de llibre de receptes bàsiques per ajudar els educadors que vulguin desenvolupar programes d’educació ambiental a dotar-se de recursos per treballar en aquesta línia.

La guia s’estructura en cinc blocs temàtics, cadascun dels quals compta amb exemples d’activitats pensades per generar processos d’ensenyament i aprenentatge en relació amb una selecció de conceptes, procediments i valors orientats a facilitar la transició cap a una societat més sostenible. Les activitats es descriuen seguint un format fix que podeu consultar a l’apartat ‘Estructura de la guia’.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció