La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 20, Juliol - Setembre de 2015
Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya

La Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), creada al 2009, és una xarxa de centres educatius que desenvolupa programes pedagògics per a la sostenibilitat. La XESC està formada per la xarxa d’escoles verdes i xarxes locals que promouen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius de Catalunya.

A la web de la XESC podreu trobar tot tipus d’informació relacionada amb l’educació ambiental: des de notícies i guies de bones pràctiques, fins a jornades, iniciatives i espais d’intercanvi. Els intercanvis afavoreixen la comunicació i la participació de la comunitat educativa, enriquint l'activitat pròpia de cada xarxa i de cada centre escolar. 

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció