La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 20, Juliol - Setembre de 2015
Societat Catalana d'Educació Ambiental

La Societat Catalana d'Educació Ambiental és una associació que té el propòsit d'impulsar una educació renovada que contempli la problemàtica socioambiental i, alhora, contribueixi a formar ciutadans capaços d'analitzar-la i de donar-hi respostes. Agrupa professionals i persones interessades en el món de l'educació ambiental, de perfils i àmbits laborals molt diversos, i amb l'objectiu comú de treballar per la sostenibilitat des de l'educació. A la seva pàgina web, recentment renovada, podreu trobar tot tipus d’informació sobre educació ambiental, tal com enllaços d’interès, publicacions, notícies, projectes i programes, entre d’altres. 

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció