La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 25, Gener - Març de 2017
Pobresa energètica. Agència Catalana de Consum

L’Agència Catalana de Consum inclou a la seva web, un espai dedicat a la pobresa energètica. Allà l’usuari podrà trobar tot tipus d’informació sobre els drets d’accés als subministraments bàsics. El passat 5 d’agost de 2015 es va publicar al DOGC la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta llei, estableix la protecció de persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial davant dels talls de subministraments que puguin acordar les companyies subministradores d’aigua potable, electricitat i gas per manca de pagament.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció