La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 25, Gener - Març de 2017
EU Fuel Poverty Network

La Xarxa de Pobresa Energètica de la UE és un dels portals online d'informació i discussió sobre el tema de l'escassetat de combustible a la UE i més enllà. Els principals objectius de la EUFPN són sensibilitzar sobre la situació a tota la UE, i promoure el diàleg entre les parts interessades, incloent: investigadors, associacions d'habitatge, empreses de serveis energètics, prenedors de decisions, les organitzacions no governamentals, i els innovadors socials.

Això s'aconsegueix a través d'un esquema de lliure adhesió, mitjançant la publicació periòdica d'articles al bloc sobre les últimes investigacions i projectes, i reforçar la visibilitat dels documents de la literatura i de política existents en un ampli arxiu de recursos.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció