La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 27, Abril de 2018
Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible (gencat.cat)

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha habilitat dins la seva pàgina web aquest apartat específic sobre els ODS i la seva incidència a casa nostra. S’hi pot consultar informació detallada en català sobre els 17 ODS i sobre les eines de desplegament internacionals dels mateixos. També inclou una secció sobre l’aplicació dels ODS a Catalunya amb informació sobre totes les eines i publicacions que s’estan desenvolupant en el marc d’aquest procés.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció