El visat en línia

A través d’aquest sistema podreu efectuar tot el procés per via telemàtica, sense necessitat de missatgers ni desplaçaments al COAMB.

Passos a seguir:

  1. Accediu al formulari d’encàrrec  i ompliu-ne tots els camps.
  2. En el cas de projectes d’activitats de la Llei de Prevenció i Control Ambiental d’Activitats, descarregueu-vos també el full d’assumeix  i empleneu-lo correctament. En cas de sol·licitud d’acreditació d’un peritatge també cal adjuntar el CV.
  3. Envieu-nos aquests documents juntament amb el treball a revisar a l’adreça de correu electrònic projectes@coamb.cat. Els formats acceptat són .doc, .rtf o .pdf.
  4. En un termini màxim de 72 hores hàbils el COAMB us enviarà per correu electrònic les etiquetes sol·licitades en format .pdf, per tal que pugueu imprimir les que necessiteu. Recordeu que les etiquetes de visat o reconeixement de signatura han de situar-se al darrer full del treball i a tots i cadascun dels plànols, en el cas de contenir-ne.
  5. En el cas de comunicació d’esmenes per part del COAMB (durant les primeres 24 hores), tindreu 48 hores, com a màxim, per enviar la documentació que manca. En cas contrari, s’aturarà el procés de visat fins a ser completada la documentació pendent.

Les etiquetes del visat i el reconeixement inclouen la data i el número de visat que prové d’un sistema de codificació. Podeu contactar el COAMB per conèixer aquest número.

No oblideu que:

El COAMB no es responsabilitza dels canvis posteriors que els col·legiats puguin realitzar dels treballs ja visats pel COAMB. Així com tampoc els realitzats a les possibles còpies.

Per a les gestions de cobrament del servei, el COAMB facilitarà a l’entitat Banc de Sabadell una base de dades informatitzada sobre els seus col·legiats. Banc de Sabadell es compromet a garantir el seu registre i tractament complint les condicions d’integritat i seguretat establertes al Reial Decret 994/1999 de l’11 de juny, que aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i la resta de normativa concordant, substitutiva o complementària.

Per a qualsevol dubte, qüestió o suggeriment us animem a contactar amb nosaltres a projectes@coamb.cat.