El visat presencial

El procediment del visat presencial té una durada màxima de 72 hores hàbils des de la rebuda de documentació al COAMB fins que us la retornem al vostre desptax. És molt important que adjunteu tota la documentació en el primer enviament per tal d’estalviar temps i diners durant el procés.

El procés que cal seguir és el següent:

 1. Descarregueu el full d’encàrrec  i ompliu correctament tots el camps.
 2. Prepareu el paquet a enviar al COAMB, on ha de constar:
  • El full d’encàrrec.
  • La documentació a visar.
  • El full d’assumeix (només en el cas de projectes de sol·licitud d’activitats de la Llei de Prevenció i Control Ambiental d’Activitats).
  • El CV (només en el cas de sol·licitud d’acreditació de peritatges ambientals).
 3. Truqueu a l’empresa de missatgeria MRW (telèfon 93 451 50 60) i expliqueu que necessiteu fer un enviament al Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (número d’abonat 572).
 4. Un missatger recollirà tota la documentació a l’adreça professional o particular que assenyaleu.
 5. En 72 hores hàbils, com a màxim, rebreu la documentació visada pel COAMB.
 6. En el cas de comunicació d’esmenes documentals per part del COAMB (durant les primeres 24 hores), tindreu un màxim de 48 hores per enviar la documentació que manca. En cas contrari, el procés de visat s’aturarà fins a ser completada la documentació pendent.

No serà necessària la liquidació econòmica de les tarifes de l’empresa de missatgeria en el moment d’entrega i/o retorn dels treballs, sinó que el Col·legi inclourà aquestes despeses en el cobrament del procés global de visat o reconeixement de signatura (vindran desglossades en l’emissió de la corresponent factura).

Recordeu que les etiquetes que us enviarem, en cas que en necessiteu per possibles còpies, han de situar-se al darrer full del treball i a tots i cadascun dels plànols, en cas de contenir-ne. Les etiquetes del visat i el reconeixement inclouen la data i el número de visat que prové d’un sistema de codificació. Podeu contactar el COAMB per conèixer aquest número.

Si no voleu fer servir el Servei de missatgeria i us estimeu més portar personalment els documents al COAMB també podeu fer-ho. Si no podeu venir personalment descarregueu-vos el full d’autorització  per a què ho pugui fer una altra persona en nom vostre.

No oblideu que:

El COAMB no es responsabilitza dels canvis posteriors que els col·legiats puguin realitzar dels treballs ja visats pel COAMB, així com tampoc els realitzats a les possibles còpies. El Col·legi no es responsabilitza dels retards ocasionats per l’empresa de missatgeria.

Per a les gestions de cobrament del servei, el COAMB facilitarà a l’entitat Banc de Sabadell una base de dades informatitzada sobre els seus col·legiats. Banc de Sabadell es compromet a garantir el seu registre i tractament complint les condicions d´integritat i seguretat establertes al Reial Decret 994/1999 de l’11 de juny, que aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i la resta de normativa concordant, substitutiva o complementària.

Per a qualsevol dubte, qüestió o suggeriment us animem a contactar amb nosaltres: projectes@coamb.cat