Gestoria

Gestoria

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya ofereix als seus membres, mitjançant un acord amb Faiges Assessors, un servei de gestoria fiscal i laboral amb preus avantatjosos. El servei consta de diferents packs mensuals o trimestrals per cobrir totes les obligacions dels autònoms o pimes.

Fiscal

Quant a les obligacions fiscals, us oferim tres packs diferenciats en funció del volum de serveis que requeriu. A més, aquests packs es poden completar contractant serveis a banda per adaptar-los millor a les vostres necessitats. Podeu consultar el servei fiscal comptable i els preus de les diferents opcions en aquest enllaç.

Laboral

El servei laboral inclou les gestions de Seguretat Social i les nòmines. Podeu consultar tots els detalls en aquest document.