Imatge professional

Amb la voluntat d’aconseguir una millor imatge professional de l’ambientòleg, el col·legi disposa de diversos serveis que recolzen la feina de les persones col·legiades:

Segell de col·legiat/da

Podeu disposar d’un segell únic i intransferible amb la vostra condició de professional ambientòleg col·legiat. Podeu solicitar-lo a través del correu electrònic coamb@coamb.cat. El COAMB us facilitarà un segell personalitzat, acompanyat de les instruccions d’edició necessàries per tal de realitzar un tampó. El segell té validesa mentre la persona romangui col·legiada.

Correu corporatiu @coamb.cat

Les persones col·legiades podeu disposar d’un compte de correu personal amb el domini coamb.cat. El servei de correu web del COAMB ofereix diferents prestacions com agenda de contactes, calendari i organització de contactes i correus, però sobretot permet disposar d’una adreça de correu amb un domini identificable i lligat al camp professional dels ambientòlegs. Aquest servei es pot sol·licitar a través de l’adreça coamb@coamb.cat