Internacionalització

Servei d’assessorament a la internacionalització

Els professionals col·legiats interessats en emprendre un projecte empresarial, rebre orientació o obrir-se a altres mercats poden sol·licitar assistència personalitzada i gratuïta al COAMB.

Es tracta d’un servei ofert per l’Associació Intercol·legial i la Cambra de Comerç de Barcelona a tots els professionals col·legiats, que posa a disposició dels interessats un servei d’orientació i acompanyament tant si es disposa d’un projecte empresarial com si el professional es troba en una fase més inicial.

El programa s’inicia amb entrevistes personalitzades seguides de sessions dedicades a guiar i fer un seguiment del projecte professional. Els sol·licitants també tenen l’opció d’accedir a un servei d’assessorament més avançat. En aquest cas, els serveis disponibles són de pagament i van destinats a fer una diagnosi i orientació més acurades del pla empresarial així com a facilitar suport tècnic a l’execució i/o consolidació del projecte.

Els interessats en sol·licitar una cita amb el personal de la Cambra de Comerç de Barcelona han d’adreçar-se al COAMB a través del correu coamb@coamb.cat.