Internacionalització

Col·laboració amb la organització AFITE

AFITE

L’associació francesa Afite (Associació Francesa d’Enginyers i tècnics ambientals), membre de l’ENEP (European Network of Environmental Professionals), com el COAMB, vol crear una gran xarxa europea de professionals del medi ambient. Per a això, editen un anuari amb el directori de professionals que en formen part. L’objectiu és que qualsevol membre d’una de les organitzacions europees de professionals del medi ambient pugui contactar, si ho necessita, amb experts locals d’una regió concreta i una especialitat ambiental determinada.

 

Servei d’assessorament a la internacionalització

Els professionals col·legiats interessats en emprendre un projecte empresarial, rebre orientació o obrir-se a altres mercats poden sol·licitar assistència personalitzada i gratuïta al COAMB.

Es tracta d’un servei ofert per l’Associació Intercol·legial i la Cambra de Comerç de Barcelona a tots els professionals col·legiats, que posa a disposició dels interessats un servei d’orientació i acompanyament tant si es disposa d’un projecte empresarial com si el professional es troba en una fase més inicial.

El programa s’inicia amb entrevistes personalitzades seguides de sessions dedicades a guiar i fer un seguiment del projecte professional. Els sol·licitants també tenen l’opció d’accedir a un servei d’assessorament més avançat. En aquest cas, els serveis disponibles són de pagament i van destinats a fer una diagnosi i orientació més acurades del pla empresarial així com a facilitar suport tècnic a l’execució i/o consolidació del projecte.

Els interessats en sol·licitar una cita amb el personal de la Cambra de Comerç de Barcelona han d’adreçar-se al COAMB a través del correu coamb@coamb.cat.