Internacionalització

Pertinença a la Xarxa ENEP

ENEP

L’ENEP (European Network of Environmental Professionals) és la Xarxa Europea de Professionals del Medi Ambient. Per donar-te d’alta a aquesta xarxa, has de visitar el web de l’ENEP, clicar a “Register now” per fer la sol·licitud i omplir les dades sol·licitades. Un cop des del COAMB la validem, ja podràs accedir als diferents serveis i gestionar el teu perfil.

La base de dades de l’ENEP pretén constituir una xarxa de professionals ambientals que faciliti la recerca de socis i l’accés a noves oportunitats d’ocupació. Per exemple, les empreses del sector ambiental poden utilitzar la plataforma per a la recerca de personal o per a buscar els coneixements que necessiten per a una tasca particular. Les autoritats públiques poden utilitzar la plataforma d’ENEP per trobar professionals que els donin suport en l’elaboració de noves lleis i/o assessorament tècnic.

Pertànyer a l’ENEP també té altres avantatges per a les persones col·legiades, com ara la possibilitat de fer ús de les instal·lacions de la seu de l’ENEP Mundo B, a Brussel·les per a reunions o feina. Les persones interessades ho han de sol·licitar amb temps suficient al COAMB, que al seu torn faria la petició a l’ENEP.

Finalment, si ja hi teniu un compte obert, podeu accedir a totes les informacions i notícies de la pàgina web (http://www.efaep.org).

Si t’interessa que cedim el teu contacte a aquesta associació i així passar a formar part d’aquesta Xarxa europea de professionals del medi ambient, et preguem que completis aquest formulari.

La pertinença a aquesta base de dades té diferents utilitats d’interès per als professionals:

  • Penjar diferents informacions que conformen el seu perfil i gestionar la seva visibilitat: informació de contacte, Curriculum Vitae, publicacions i projectes, formació, expertesa, idiomes.
  • Buscar altres professionals europeus mitjançant l’Environmental professionals Advanced Search Engine (E.A.S.E.).
  • Estar subscrit a diferents serveis d’informació: Job Offers, Proposals from colleagues , EFAEP news, EU news, Working groups, Other contacts.
  • Rebre les informacions i butlletins de l’ENEP.

Col·laboració amb la organització AFITE

AFITE

L’associació francesa Afite (Associació Francesa d’Enginyers i tècnics ambientals), membre de l’ENEP (European Network of Environmental Professionals), com el COAMB, vol crear una gran xarxa europea de professionals del medi ambient. Per a això, editen un anuari amb el directori de professionals que en formen part. L’objectiu és que qualsevol membre d’una de les organitzacions europees de professionals del medi ambient pugui contactar, si ho necessita, amb experts locals d’una regió concreta i una especialitat ambiental determinada.

 

Servei d’assessorament a la internacionalització

Els professionals col·legiats interessats en emprendre un projecte empresarial, rebre orientació o obrir-se a altres mercats poden sol·licitar assistència personalitzada i gratuïta al COAMB.

Es tracta d’un servei ofert per l’Associació Intercol·legial i la Cambra de Comerç de Barcelona a tots els professionals col·legiats, que posa a disposició dels interessats un servei d’orientació i acompanyament tant si es disposa d’un projecte empresarial com si el professional es troba en una fase més inicial.

El programa s’inicia amb entrevistes personalitzades seguides de sessions dedicades a guiar i fer un seguiment del projecte professional. Els sol·licitants també tenen l’opció d’accedir a un servei d’assessorament més avançat. En aquest cas, els serveis disponibles són de pagament i van destinats a fer una diagnosi i orientació més acurades del pla empresarial així com a facilitar suport tècnic a l’execució i/o consolidació del projecte.

Els interessats en sol·licitar una cita amb el personal de la Cambra de Comerç de Barcelona han d’adreçar-se al COAMB a través del correu coamb@coamb.cat.