Responsabilitat civil

Assegurança de responsabilitat civil professional

El Col·legi d’Ambientòlegs ofereix una assegurança als col·legiats i col·legiades que cobreix la Responsabilitat Civil Professional dels danys i perjudicis causats involuntàriament als clients o tercers, per fets que derivin de l’activitat professional com a ambientòlegs (persona física).

A més, també tindran cobertura aquelles Societats o Empreses d’Ambientòlegs (persones jurídiques) o en les quals hi treballen ambientòlegs. En aquest cas quedarà coberta l’activitat de l’ambientòleg que treballi a l’empresa i aquesta també quedarà coberta per l’activitat que exerceixi el professional.

Les principals cobertures de l’assegurança de responsabilitat civil professional són:

 1. Gestió ambiental a ens privats en diferents sectors i activitats.
 2. Gestió i administració pública ambiental.
 3. Consultoria, auditoria, desenvolupament i implantació de sistemes de gestió ambiental.
 4. Recerca, investigació, disseny i desenvolupament de productes, serveis i altres aplicacions ambientals relacionades amb l’ecoeficiència i l’ecoinnovació.
 5. Assessorament científic i tècnic sobre temes de sostenibilitat ambiental.
 6. Assessorament, desenvolupament i aplicació de la legislació ambiental.
 7. Estudi, disseny i implantació de polítiques ambientals.
 8. Planificació, anàlisi i gestió dels recursos naturals.
 9. Ordenació i gestió del territori.
 10. Estudi, anàlisi i gestió dels recursos naturals.
 11. Negociació, participació i mediació en conflictes ambientals.
 12. Sensibilització, educació i comunicació ambiental orientada cap a la sostenibilitat, el desenvolupament i la cooperació.
 13. Estudi, elaboració d’informes independents, planificació i prevenció en temes de salut i risc ambiental.
 14. Vigilància, prevenció, control de la qualitat ambiental, autoritzacions, llicències i permisos ambientals.
 15. Gestió de residus.
 16. Gestió dels recursos hídrics.
 17. Interpretació i restauració ecològic-paisatgística.
 18. Seguretat i higiene industrials.
 19. Avaluació d’impacte ambiental.
 20. Economia ambiental i economia ecològica.
 21. Gestió energètica.
 22. Prevenció, anàlisi, gestió i tractament de la contaminació.
 23. Insonorització o aïllament acústic.

I totes aquelles activitats que tenen relació amb el medi ambient.

Si voleu més informació sobre l’assegurança de responsabilitat civil, contacteu amb el Col·legi