Responsabilitat civil

Assegurança de responsabilitat civil professional

El Col·legi d’Ambientòlegs ofereix una assegurança als col·legiats i col·legiades que cobreix la Responsabilitat Civil Professional dels danys i perjudicis causats involuntàriament als clients o tercers, per fets que derivin de l’activitat professional com a ambientòlegs (persona física).

A més, també tindran cobertura aquelles Societats o Empreses d’Ambientòlegs (persones jurídiques) o en les quals hi treballen ambientòlegs. En aquest cas quedarà coberta l’activitat de l’ambientòleg que treballi a l’empresa i aquesta també quedarà coberta per l’activitat que exerceixi el professional.

Les principals cobertures de l’assegurança de responsabilitat civil professional són:

 1. Gestió ambiental a ens privats en diferents sectors i activitats.
 2. Gestió i administració pública ambiental.
 3. Consultoria, auditoria, desenvolupament i implantació de sistemes de gestió ambiental.
 4. Recerca, investigació, disseny i desenvolupament de productes, serveis i altres aplicacions ambientals relacionades amb l’ecoeficiència i l’ecoinnovació.
 5. Assessorament científic i tècnic sobre temes de sostenibilitat ambiental.
 6. Assessorament, desenvolupament i aplicació de la legislació ambiental.
 7. Estudi, disseny i implantació de polítiques ambientals.
 8. Planificació, anàlisi i gestió dels recursos naturals.
 9. Ordenació i gestió del territori.
 10. Estudi, anàlisi i gestió dels recursos naturals.
 11. Negociació, participació i mediació en conflictes ambientals.
 12. Sensibilització, educació i comunicació ambiental orientada cap a la sostenibilitat, el desenvolupament i la cooperació.
 13. Estudi, elaboració d’informes independents, planificació i prevenció en temes de salut i risc ambiental.
 14. Vigilància, prevenció, control de la qualitat ambiental, autoritzacions, llicències i permisos ambientals.
 15. Gestió de residus.
 16. Gestió dels recursos hídrics.
 17. Interpretació i restauració ecològic-paisatgística.
 18. Seguretat i higiene industrials.
 19. Avaluació d’impacte ambiental.
 20. Economia ambiental i economia ecològica.
 21. Gestió energètica.
 22. Prevenció, anàlisi, gestió i tractament de la contaminació.
 23. Insonorització o aïllament acústic.

I totes aquelles activitats que tenen relació amb el medi ambient (consulta el detall de les activitats cobertes aquí).

Si voleu més informació sobre l’assegurança de responsabilitat civil, contacteu amb el Col·legi