Curs

QGIS per ambientòlegs/logues

El COAMB et proposa un curs de QGIS per a ambientólegs/loges de 22 hores lectives, per aprendre a utilitzar aquest programa de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) professional de codi obert. Adreçat a totes les persones interessades en gestió territorial, anàlisi espacial, modelització del terreny, anàlisi de xarxes, avaluació ambiental de planejaments, estudis d’impacte ambiental i paisatge, tinguin o no coneixements previs en SIG.

Data: 12/12/2022

Lloc: C/Casp núm. 130 08013 Barcelona

Organitza: COAMB

Més Informació

Categoría de l’esdeveniment: Curs


AutoCAD per ambientòlegs/logues

El COAMB proposa un curs presencial d’iniciació, de 10 hores lectives, pensat especialment per a ambientòlegs i ambientòlogues, amb el que us introduirem de forma pràctica les eines bàsiques de dibuix i representació per a poder elaborar plànols i esquemes que complementin memòries i projectes ambientals.

Data: 07/11/2022

Lloc: Edifici del COACB. C/Casp núm. 130. 08013 Barcelona

Organitza: COAMB

Més Informació

Categoría de l’esdeveniment: Curs


Píndola ONLINE: Educació ambiental per a Campanyes de Residus

El COAMB us ofereix una píndola ONLINE teòrico-pràctica amb la que aprofundir en el perfil de l’educador ambiental en l’àmbit dels residus municipals, tractant les habilitats i competències imprescindibles, tant des de la vessant tècnica com la social

Data: 03/11/2022

Lloc: on-line

Organitza: COAMB

Més Informació

Categoría de l’esdeveniment: Curs


Tècnic/a de residus. Introducció a la gestió de residus municipals i industrials

Com a resposta a la necessitat creixent de professionals en l’àmbit de la gestió dels residus, el COAMB, amb la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya, ofereix un curs on adquirir els coneixements bàsics i actualitzats per a treballar en aquest sector.

Data: 11/10/2022

Lloc: ONLINE

Organitza: COAMB i ARC

Més Informació

Categoría de l’esdeveniment: Curs


Píndola Oportunitats en Programes Europeus d’RDI i Medi Ambient

Aquesta sessió us aportarà el marc bàsic sobre oportunitats en Programes Europeus de Recerca, Desenvolupament i Innovació (RDI) relacionats amb medi ambient (Horizon Europe, LIFE i altres), així com recursos i estratègies per a presentar-s’hi.

Data: 20/06/2022

Lloc: Casp 130, Barcelona o ONLINE

Organitza: COAMB

Més Informació

Categoría de l’esdeveniment: Curs


Curs d’Educació Ambiental

El curs consta de 18 hores lectives i dues visites opcionals de 3 hores cadascuna, i farà un recorregut pels corrents i conceptes que engloba l’Educació Ambiental, els programes educatius i recursos didàctics disponibles, les eines per a informar, comunicar i dinamitzar la participació, les eines per a dissenyar i avaluar activitats d’educació ambiental, les organitzacions i institucions de referència i experiències educatives a Catalunya.

Data: 14/06/2022

Lloc: ONLINE (+ 2 visites presencials opcionals)

Organitza: COAMB

Més Informació

Categoría de l’esdeveniment: Curs


Píndola ONLINE Oportunitats en Programes Europeus d’RDI i Medi Ambient

Aquesta sessió us aportarà el marc bàsic sobre oportunitats en Programes Europeus de Recerca, Desenvolupament i Innovació (RDI) relacionats amb medi ambient (Horizon Europe, LIFE i altres), així com recursos i estratègies per a presentar-s’hi.

Data: 19/05/2022

Lloc: ONLINE

Organitza: COAMB

Més Informació

Categoría de l’esdeveniment: Curs


Gestió del medi litoral i el medi marí

Amb aquest nou curs de l’Escola de Formació del COAMB, amb una durada de 15 hores lectives, inclosa una visita tècnica, farem un repàs pràctic de la gestió del medi litoral i medi marí, tot aportant el marc general d’aquesta gestió així com coneixements pràctics per als professionals que hi treballen.

Data: 21/04/2022

Lloc: ONLINE + visita opcional a El vendrell

Organitza: COAMB

Més Informació

Categoría de l’esdeveniment: Curs


Píndola de medi ambient (AUTOESTUDI): Com fer un estudi impacte ambiental

Data: 14/03/2022

Lloc: ONLINE

Organitza: COAMB

Més Informació

Categoría de l’esdeveniment: Curs


Curs Auditor/a de Qualitat i Medi Ambient

El COAMB us proposa un curs de 24 hores lectives que capacitarà els assistents per la comprensió i aplicació de les normes de qualitat (UNE-EN ISO 9001:2015), medi ambient (UNE-EN 14001:2015 i Reglament EMAS III (Reglament 1221/2009 i modificacions posteriors), seguretat i salut (ISO 45001:2018) i gestió ètica (SGE 21:2017), i els permetrà treballar la seva implementació i seguiment de manera integrada.

Data: 14/03/2022

Lloc: ONLINE

Organitza: COAMB

Més Informació

Categoría de l’esdeveniment: Curs